Archive of ‘KDK’ category

Ordförande har ordet

Hej!

Några av oss kanske har följt OS-sändningarna i Pyonyang och glatts över våra otroligt duktiga tjejer i skidspåren. Ädla medaljer har de kammat hem och den glädje de visat när de lyckats är lätt att förstå och ryckas med i! Äntligen, efter flera års slit får de stiga upp på prispallen och jubla. De är verkligen värda alla guld och silvermedaljer.

 

Förra året firade KDK 35 år som förbund och det känns stort! Många kvinnor har kämpat och kämpar fortfarande för att vi ska nå målet om ett jämställt samhälle och fanns det medaljer att dela ut skulle jag gärna vilja ge dem alla en hel hög! De har varit guld värda. Precis som våra idrottstjejer tränat och har så många kvinnor före oss outröttligt arbetat för alla kvinnors friheter, rättigheter och ansvar.

 

Det är en ynnest att få leda vårt förbund och för mig en ständig källa för inspiration. Igår när jag var på kansliet föll mina ögon på en av våra tidigare utgivna skrifter vi har i bokhyllan, ”Goda recept och goda tankar”. Ett häfte på 68 sidor och framtaget av KDK i Västerbotten mars 1998. Genom en studiecirkel växte boken fram och det känns så härligt att få ta del av de fina texterna, mumsiga recept och illustrationer. Så roligt att få del av det ni har gjort!

 

Anna- Greta Wallgren, ordförande i Västerbotten på den tiden fortfarande aktiv i förbundet, skriver i förordet att hon hoppas få inspirera den som får boken i sin hand till ökat intresse för kristdemokratisk politik i kombination med en god maträtt. Vad sägs om Farmors rödingsoppa och Hjortronparfait? Mums.

Hon skriver i en av texterna: ”Personligen tror jag att kvinnan kommer att bli en vinnare, inte på bekostnad av mannen men genom att tillsammans med honom skapa ett bättre och rättvisare samhälle, där kvinnor och män får en likvärdig status. Om detta skall bli möjligt beror naturligtvis också till stor del på vilken inställning Du och jag har till oss själva och till männen”.

Stort tack kära kvinnoförbundare i Västerbotten vad ni har gjort och gör i förbundet!

 

Tittar vi i backspegel kan vi se att jämställhetsarbetet kommit långt på många områden, framförallt där det gäller arbetsliv och utbildning. Men tråkigt nog kvarstår mycket arbete. Det jag framförallt tänker på att respekten för varje människa, hennes värde och integritet verkar har minskat i samhället. Genom #metoo-kampanjen blev det så tydligt att flickor och kvinnor blivit utsatta för kränkningar och övergrepp, i skolan och på jobbet.

 

Värderingsfrågor har under lång tid varit satta på undantag och nu får vi skörda frukterna av detta. Min förhoppning är att valrörelsen ska få handla om betydelsen av goda värderingar och vilken betydelse det har för sammanhållningen i samhället.

 

Vi kommer att vara viktiga i valrörelsen i kampen om väljarnas förtroende. Ska partiet lyfta sig en bit över riksdagsspärren måste vi lyfta partiets frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Trygghetsfrågorna är viktiga. När 30 procent av landets kvinnor inte törs gå ut efter mörkrets inbrott är det allvarligt. Respekten för varandra ska vi lära oss i hemmet och föräldrarna är de viktigaste personerna i varje barns liv de första levnadsåren.

Något vi också måste prata mycket om är den psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna. Den är alarmerande hög visar Socialstyrelsen från sin rapport i december 2017 och sämst mår unga kvinnor, 15 procent. Motsvarande siffra för pojkar är 10 procent.  Under de senaste 20 år har den ökat i större omfattning i Sverige i jämförelse med övriga nordiska länder. Socialstyrelsen vet inte vad det är som orsaken till detta men vi vet att många flickor upplever stress och press i skolan. Depression och ångest gör att självmorden ökar och vi behöver arbeta aktivt för att lyfta dessa frågor på den politiska dagordningen i kommuner och landsting!

 

Snart samlas vi i Jönköping på Kommun- och landstingsdagarna och vi kommer att finnas på plats. Det brukar vara lätt att värva medlemmar vid dessa tillfällen så det kommer att finnas foldrar för detta. Kom gärna förbi vårt bord i pauserna, det brukar vara så trevligt att få träffas.

 

Snart är det även dags för Förbundsting i Stockholm. Den 21- 22 april samlas vi i Solna på Hotell Radisson. Christina kommer att skicka ut program och anmälan i god tid. Förbundsstyrelsen sponsrar ombudens kostnader med 1000 kr för att minska den ekonomiska belastningen för länsförbunden. Vårt nya reviderade handlingsprogram kommer att presenteras och finnas i nytryckt upplaga!

 

Eftersom det ska väljas Förbundsstyrelse får ni gärna kontakta valberedningens sammankallande Bitten Brynielsson på telefon 070- 539 10 70 snarast.

 

 

Jag vill önska er allt gott och att vi tillsammans fortsätter att kämpa för ett jämställt och hållbart samhälle! Alla behövs och är lika viktiga.

 

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Förbundsordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årskonferens 21-23 april i Helsingborg

helsingborg

 

Kallelse/ Inbjudan till ÅRSKONFERENS.

Välkommen! Nu är det dags för årskonferens. Den här gången ses vi i den södra delen av vårt avlånga land. Vi har bokat in oss på Sundsgården strax utanför Helsingborg. Vi kommer att möta våren i Skåne. Det lovar gott för en intressant årskonferens.

Datum: 21-23 april

Plats: Sundsgården, Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg,

 Tfn nummer 042-19 38 00, info@sundsgarden.se

Kostad: KDK riksorganisation står för konferensavgift, lunch på lördag och söndag samt festen på lördagen. Förbundet står även för kulturaktiviteten, det blir besök på det anrika Dunkers i Helsingborg.

Du (ev. länsavdelningen) betalar resa och hotell. Ta kontakt med din ordförande för att höra hur ni gör i ditt län. Rikskansliet bokar inte hotell och resa.  Vi har reserverat platser på Sundsgården. Boka gärna så snabbt som möjligt.

Hotell kostnad: Enkelrum 670kr/natt, Dubbelrum 870kr/natt

Vi arrangerar ett intressant seminarium på fredagen den 21 april klockan 14.00.

För att t a sig till Sundsgården från stationen kan man åka buss. Det billigaste sättet är att köpa ett jojo-kort som betalning på bussarna. Då kostar en enkel biljett 22,50 kr. Vid sms-biljett är priset 25 kr per enkelbiljett. Vi kommer att ha några bilar som kan hämta. Hör av dig till Christina om du vill bli hämtad.

 

Vi planerar att ”tura” med Danmarksbåten på fredags kvällen. Detta betalar du själv.  Båtresan kostar ca 30 kr och vi föreslår att vi ”dubbelturar” dvs. åker två vändor fram och tillbaka, då hinner man äta. Maten kostar ca 300 kr/person. Menyerna kommer i april, då kan du beställa vad du vill ha . Anmälan är bindande.

 

Anmälan till konferensen och för att ”tura” görs till Christina Blom Andersson senast den 10 april. Se anmälningsblanketten.

Har du ytterligare frågor?

Ring gärna Christina på tfn 08-723 25 61 eller

mejla: christina@kristdemokraterna.se

Handlingar skickas till dig när du har anmält dig.

Väl mött i Skåne!

hälsar

Förbundsstyrelsen

 

 

 

  Christina Blom Andersson, 08-723 25 61, christina@kristdemokraterna.se

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium                            fredagen den 21 april

Program

                                                   

14.00            Välkommen samt inledning                                  Marie-Louise

14.15            presentation om folkhälsa o miljö                        Anders Lundström

15.00            Fika paus

15.30            Integrations pass

Min resa- hur vi arbetar med integration i Norge                  Kadri Yusuf

Yalla trappan

17.00            Slut

 

Kaffe/te serveras under eftermiddagen

 

 

Middag – Danmarksbåten, se separat anmälan.

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, förbundsordförande

 

 

 

 

 

Årskonferens

 

Program                                                      lördag den 22 april

 

9.30              Registrering

10.00            Öppningshögtid                                  Marie-Louise Forslund Mustaniemi

11.00            Förhandlingar startar

12.00            Lunch

13.00            Förhandlingarna återupptas

14.30            Kulturaktivitet, Dunkers samt Kaffe

16.30            Förhandlingarna återupptas

17.30            Ajournering

19.00            Årskonferens fest

 

Program                                                      söndag den 23 april

9.00              Förhandlingar återupptas

10.30            tal av partisekreterare Acko Ankarberg Johansson

11.30            Avslutning, 1.v ordförande

12.00            Lunch

13.00            Hemresa

 

 

Förslag

 

Dagordning

 

 

 1. Öppnade

2                    Val av årskonferens funktionärer

a/ Ordförande

b/ vice ordförande

c/ sekreterare

d/ 2 justerare tillika rösträknare

 

 1. Godkännande av kallelse
 2. Fasställande av dagordning
 3. Fasställande av röstlängd
 4. Fasställande av arbetsordning
 5. Antagande av nya stadgar
 6. Valberedningens förslag samt eventuella nomineringar.
 7. Förbundsstyrelsens verksamhets – och förvaltningsberättelse 2016
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 10. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
 11. Val av förbundsordförande, 1v ordf. samt 2 vice ordf.
 12. Val av ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
 13. Val av ersättare i förbundsstyrelsen
 14. Val av revisor jämte ersättare
 15. Val av valberedning för nästa årskonferens
 16. Val av beredningsgrupp för val av valberedning
 17. Information om verksamhetsplan och budget 2017
 18. Fasställande av medlemsavgift 2018
 19. Motionsbehandling
 20. Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan Årskonferens 2017

Anmäl dig senast den 10 april kl 24.00

 

Namn______________________________________________

 

Adress________________________________________________

 

E-post________________________________________________

 

Tel nr__________________________________________________

 

 • Ja tack jag vill ha handlingar med e-post
 • Ja tack skicka handlingar med posten
 • Jag deltar på hela konferensen fredag – söndag
 • Jag deltar lördag-söndag
 • Jag vill tura till Danmark på fredagen

 

Ev dieter/allergier_______________________________________

 

Mejla anmälan till Christina@kristdemokraterna.se eller med posten

Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Box 2373, 103 18 Stockholm

 

 

Ordförandebrev juni 2016

Tiden bara rasar iväg och ytterligare en termin har vi lagt bakom oss. Mycket har hänt sedan förra medlemsbrevet, både i politiken och i KDK!

Vi fick en mycket inspirerande årskonferens i Karlstad i april. Systerskap hade vi som tema. Madeleine Blom föreläste om ledarskap och Soheila Fors om hur det är att komma från en gruppkultur till en individkultur, från ett religiöst samhälle till ett sekulärt. Det finns verkligen mycket kunskap, kompetens och engagemang i KDK. Det känns så positivt inför framtiden och de samhällsutmaningar vi står inför.

Vi årskonferensen valdes en ny förbundsstyrelse. Eva Wallin från Öckerö valdes till ny 2:e vice ordförande efter Maria Nilsson som avsagt sig eftersom hon blivit vald som partidistriktsordförande i Västra Götaland Norra. Stort tack Maria för Dina insatser i FS och lycka till i ditt nya viktiga uppdrag!

Till ordinarie ledamöter valdes Monna Ridderström, Hallstahammar, Camilla Albinsson, Växjö och Britt Westerlind, Stockholm. Rosalie Keller, Skellefteå, Annelie Gredander, Östersund, Ann Hedberg Balkå, Järfälla , Eva-Mai Mineur Tynong, Söderhamn valdes som ersättare.

De som är valda som ordinarie ledamöter fram till nästa årskonferens är Aase Jönsson, Bjuv och Malin Stadig Lundgren, Markaryd och ersättare till nästa år Ingrid Alander, Danderyd. Välkomna alla till ännu ett nytt och spännande verksamhetsår!

 Ett särskilt tack till Katarina Gustavsson, Falun och Soledad Henriques, Örnsköldsvik för era insatser tidigare i förbundsstyrelsen! Stort tack.

 Madeleine Blom som valdes till 1:e vice ordförande har avsagt sig sitt uppdrag från den 1 juli. Hon har fått sitt drömjobb i Karlstad inom kommunikation och kan därför inte fortsätta sitt uppdrag. Stort tack till Madeleine som under sin tid i förbundsstyrelsen gjort ett otroligt arbete som vice ordförande. Förutom att hon varit ett stort stöd för mig som ordförande har hon bidragit med sin stora kompetens när det gäller just kommunikation, framtagande av profilmaterial, Kvinnokraft, våra rapporter, nya stadgarna mm. Det är svårt att räkna upp allt det arbete hon uträttat helt enkelt. Det blir ett stort tomrum men stort grattis till ditt nya arbete och lycka till i framtiden!

 Den 6-8 maj var vi inbjudna till Nordisk konferens på Färöarna av våra kollegor. Helt fantastisk att möta dessa engagerade kvinnor och Färöarna är otroligt vackert. Från förbundsstyrelsen deltog undertecknad och Madeleine. Från Stockholm Britt Westerlind och Ingrid Alander och Cristina Bernevång från Västra Götaland. Från Norge deltog deras förbundssekreterare.

 De hade ordnat ett gediget program. Vi fick presentera hur vi arbetar i Sverige och Norge och de var glada att få ta del av vårt politiska arbete. Norge blir värdland för nästa Nordiska konferens om de finns kvar efter 2018. Tyvärr finns det krafter i Krf som anser att det inte längre är nödvändigt med ett kvinnoförbund. De är givetvis ledsna för detta men de hoppas givetvis att de inte blir på det viset.

Det är så roligt att vi även startat upp på två länsavdelningar i vår! Den 12 maj valdes ny interimsstyrelse för KDK i Region Örebro med Elin Enes som ordförande. Den 31 maj valdes Gudrun Brunegård som ordförande för KDK Kalmar län i Vimmerby. Det är helt fantastiskt!Stort Lycka till med ert viktiga uppdrag!

Min förhoppning är att vi ska kunna starta fler länsavdelningar. Det som ligger närmast i tiden är Sörmland och finns det några som vill starta i fler län eller regioner så ställer vi genast upp. Det är bara att höra av sig till Christina eller mig så hjälper vi till med allt som behövs.

 

Vi har funnits med i media också. Désirée Pehtrus och jag har haft en artikel i Metro om att regeringen måste agera mot barnäktenskap. Gudrun Brunegård har också skrivit tillsammans med mig i hennes hemlän om barnäktenskap. Vi fick full täckning i alla Kalmars tidningar om starten av länsavdelning och även i Örebro fick vi media på start av länsavdelning.

Handlingsplaner mot könsstympning har vi fått igenom i Sörmlands landsting efter vår motion och Gudrun Brunegård har även motionerat om detta i Kalmars landsting. Vi gör skillnad!

I slutet av maj hade vi en Kick-off med nya förbundsstyrelsen. Vi har fattat beslut att ta fram en kort rapport omkring Kvinnor och Integration. Den ska vara klar till hösten. Ett otroligt viktigt ämne där vi behöver kliva fram och kämpa för invandrarkvinnornas lika rättigheter, friheter och ansvar.

Tyvärr satte flygstrejken käppar i hjulet för vår Brysselresa med Kvinnoakademin. Mycket ledsamt. Vi hade alla sett fram mot vår resa och besöket hos Lars Adaktusson men vi får hoppas att det ges ett annat tillfälle att få träffa Lars och hans medarbetare på EPP-kontoret.

Nu väntar Almedalen. En viktig mötesplats och tillfälle för KDK att synas och nätverka. Christina och jag kommer att vara på plats och bevaka angelägna seminarier. Vi kommer även att träffa Q4, Allianskvinnorna. Hoppas att vi kan göra något gemensamt inför valet 2018!

Som jag skrev i förra brevet: De värderingar som vi byggt vårt öppna demokratiska samhälle på är värda att värna och skydda. Det handlar om samhällsgemenskap och respekten för människovärdet. Jag tror att, eller vet, att den värdegrund vårt parti vilar på håller för de utmaningar vi står inför.

Vi kan gärna transformera partiets devis; att ingen kvinna ska hållas tillbaka eller lämnas efter. Mänskliga rättigheter gäller alla kvinnor, alltid och överallt. Vi får inte svika alla dem som förväntar sig få leva ett liv fritt från hot, våld, förtryck och diskriminering i sitt nya hemland.

 Avslutningvis önskar jag Dig en riktigt skön midsommarhelg och en avkopplande sommar med lagom mycket sol, sköna bad och god glass!

 

Varma hälsningar,                                                   

Marie-Louise Forslund Mustaniemi                                            

förbundsordförande

 

 

 

 

KDK agerar mot barnäktenskapen

Bild: Metro debatt

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, förbundsordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet och Désirée Pethrus, riksdagsledamot KD skriver i Metro:

Sverige behöver ett nationellt kompetensteam, likt det engelska systemet med Forced Marriage Unit (FMU). Med befogenheter motsvarande de som FMU besitter kan flickor ges bättre skydd och föräldrar effektivt lagföras. Det skulle gälla både svenska medborgare och de som har dubbelt medborgarskap.

Nordisk konferens på Färöarna

Marie-Louise I helgen träffades de nordiska Kristdemokratiska Kvinnoförbunden för Nordisk konferens I Torshavn på Färöarna. KDK fanns på plats representerade av ordförande Marie-Louise Forslund Mustaniemi och 1 vice ordförande Madeleine Blom.

-Det är alltid lika inspirerande att träffa våra nordiska systrar och under söndagen fick vi möjlighet att berätta om hur vi i KDK arbetar politisk för kristdemokratisk feminism i Sverige, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Under helgens diskussioner har vi kunnat se hur den kristdemokratiska ideologin är en kraft att räkna med och en god grund för relevanta
politiska förslag i våra nordiska länder. Tilliten till våra värderingar är viktig och i det nordiska samarbetet kan vi hjälpa varandra att stå fast vid våra ideér.

Som den så erkände sociologen och filosofen Jurgen Habermas yttrat om den judiskkristna idétraditionen är det ”nothing else is the ultimate foundation of liberty, conscience, human rights, and democracy, the bencharks of wester civilization. To this day, we have no other options. We continue to nourish ourselves from this source. Everything else is postmodern chatter”.

Med på resan var även Britt Westerlind och Ingrid Alander för KDK Stockholms stad (även förbundsstyrelseledamöter) samt Cristina Bernevång från KDK Västra Götaland

Vi välkomnar beslutet att säga Nej till surrogatmödraskap!

Enligt uppgift från SVT kommer regeringens särskilda utredare föreslå att surrogatarrangemang inte ska tillåtas inom den svenska vården. Inte ens om surrogatmodern ställer upp frivilligt och utan betalning.

Utredningens föreslår att endast provrörsbefruktning med donerade könsceller ska tillåtas i Sverige.

Ett klokt beslut som sätter respekten för varje människas rätt till sin egen kropp och kvinnans rätt till barnet hon bär under sitt hjärta. En kvinnas kropp ska aldrig kunna hanteras som en handelsvara, säger Kristdemokratiska Kvinnoförbundets ordförande Marie-Louise Forslund Mustaniemi.

Vi delar helt regeringens särskilda utredare Eva Wendel Rosberg uppfattning att legalisering av surrogatmödraskap riskerar att närmar sig handel med kvinnor. Vi vill inte att kvinnor i fattiga länder ska utsättas för som vi inte vill att svenska kvinnor ska utsättas för.

Enligt uppgift från SVT kommer regeringens särskilda utredare föreslå att surrogatarrangemang inte ska tillåtas inom den svenska vården. Inte ens om surrogatmodern ställer upp frivilligt och utan betalning.

 

Ordförandebrev November

imageStockholm den 5 november 2015

Kära KDK-medlem!

Det känns verkligen inspirerande att få leda vårt förbund. Vi är med och påverkar politiken. Av våra tre motioner på rikstinget antogs två och en ansågs besvarad. Härligt! De som antogs handlade om att vi ska arbeta utifrån Englands modell Forced Married Unit (FMU) som handlar om myndighetssamverkan för att hjälpa unga tjejer och killar som riskerar att bli gift mot sin vilja. Den andra motionen handlar om att förenkla reglerna för byggande av särskilda boenden. Det ska inte behöva vara fullvärdiga kök i varje rum, det är mycket kostsamt och gör att byggkostnaderna drar iväg. Ska vi tillgodose behovet av boenden för våra äldre är det viktigt att det inte blir för dyrt för kommunerna.

Den tredje handlade om grooming, virtuella övergrepp på barn, där vi önskar att straffskalan ska höjas för dessa brott. Självklart hade vi önskat att även den skulle ha antagits men det är bara att kämpa vidare!

Désirée Pethrus har motionerat om FMU i riksdagen och kommer att åka till England med en delegation för att få mer kunskap om hur de arbetar. Hoppas att vi kan få en rapport om den senare!

Särskilt tack till Rosalie Keller som ställde upp och jobbade under hela rikstinget i vår monter. Tjugo nya medlemmar värvade och i dagsläget är vi 1 429 medlemmar, vårt mål är att vi ska bli 2 000! Under året har vi ökat med 51 medlemmar netto. Vi hade också vår nya rapport om Kvinnors vård och hälsa som alla ombud fick i sina mappar och vill du ha rapporten så hör av dig till christina@kristdemokraterna.se så skickar hon den.

Nya principprogrammet antogs och i det stora hela är vi nöjda med texterna om jämställdhet. Jämställdhet är inte en vänsterfråga, det är i allra högsta grad en fråga om alla människors lika okränkbara värde. Vår kristdemokratiska personalistiska människosyn är en utmärkt grund att stå på när det gäller jämställdhet och det känns så bra att om vi kan öka förståelsen och kunskapen om detta i partiet. Alla goda krafter behövs. Jämställdhet är en angelägen fråga för hela befolkningen!

Vår vice ordförande Madeleine Blom lade en utmärkt grund tillsammans med KDU och Seniorförbundet i PS i augusti när förslaget till nya stadgar behandlades. Associerade förbundens rätt att vara representerade i partiet fick fullt stöd på rikstinget. Det blir så bra när vi samarbetar och stöttar varandra. Stort tack än en gång!

Den 16-18 oktober hade jag förmånen att få resa till Moldavien och berätta om vårt arbete för 30 kvinnor som deltar i ett demokratiprojekt som KIC och Robert Schumann Institut driver tillsammans för kvinnor i Östeuropa. Att få nya perspektiv och inspirera dessa kvinnor är en upplevelse. Bara två dagar innan jag kom hade deras partiledare för PLMD fängslats och anklagades för korruption. Det var krisartat läge för dem och de har långt kvar till det demokratiska och öppna samhälle som vi lever i och tar för given.

I förra veckan, 29-30 oktober deltog jag på EPP-women Congress i München och vi valde president och sex vice presidenter för perioden 2015-2018. Doris Pack blev vald för ytterligare en period. Adina Trunk som har varit vice president och representerat oss avslutade sitt uppdrag för EPP-women. Hon har kämpat hårt för ökad jämställhet och att få upp mer av dessa frågor på agendan men upplever inte att hon fått det stöd hon förväntat sig i EPP-women.

Temat för kongressen var #Digital agenda och det hölls ett seminariepass under fredag eftermiddag när kvinnors representation inom ICT (Internet Communication Technic)-sektorn diskuterades.

Vi antog även ett uttalande om flyktingkrisen och jag och Adina lyckades få stort stöd för en skrivning om kvinnor, barn och familjers utsatta situation. Det fanns inte med några skrivningar om kvinnor och barn i uttalandet nämligen.

Kvinnoakademin är igång och vi hade en första utbildning 5-6 september i Uppsala. Nästa pass blir i februari nästa år och avslutas med en resa till Bryssel i juni. Det var väldigt inspirerande att få möta dessa fantastiska tio kvinnor under en hel helg. Det känns stort att få skickliggöra kvinnor för politiska uppdrag i framtiden.

Avslutningsvis vill jag påminna om FN:s Internationella dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor den 25 november. Det skulle vara otroligt bra om vi skicka in någon insändare eller uppmärksamma på Facebook.

Ha nu en riktigt skön helg och var rädda om varandra!

Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande

Många nya medlemmar!

Förbundet har fått många nya medlemmar under och efter Kristdemokraternas Riksting i Västerås. Följ Lars Adaktussons exempel och gå med i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet!

Rapport om kvinnors vård och hälsa

framsida hälsorapport

 

 

 

Nu släpper vi vår nya rapport!

Syftet med rapporten är att belysa och uppmärksamma kvinnors vård och hälsa. Vården ska ges på lika villkor men är vården jämställd? Får kvinnor lika vård och behandling i jämförelse med män? Hur ser forskningen ut generellt och i synnerhet när det gäller kvinnors specifika sjukdomar och besvär? läs rapporten genom att klicka på länken: kvinnors vård och hälsa

1 2 3 6

tai iwin