Begrav ”järnladyn” och befria kvinnor med makt

Pressmeddelande, 2013-04-10

– Margaret Thatcher var en av 1900-talets politiska giganter. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet beklagar hennes bortgång. Ingen kan ifrågasätta Margaret Thatchers politiska gärning, men med hennes sorti vill jag att vi begraver epitetet ”järnlady”, säger Maria Fälth, förbundsordförande.

– Att benämna en kvinna med makt för ”järnlady” är att begränsa och stigmatisera. Järn är ett metalliskt grundämne som bland annat används till stål. Både järn och stål har egenskaper av kyla och hårdhet. Dessa egenskaper tillskrivs på ett tröttsamt sätt mäktiga kvinnor och begränsar deras handlingsutrymme av att vara människor fria att ha ett brett spektrum av egenskaper.

– Så kallade ”järnladys” är egentligen ovanligt fria, skickliga och storslagna ledare, kvinnliga egenskaper som alltför sällan blommat ut genom världshistorien. Det är kvinnor som utvecklat sina professionella talanger till fullo och som satsat hundra procent. År 2013 vill jag att vi slutar kalla stora kvinnliga ledare för ”hårda och kalla”. Det är ett epitet skapat av ett samhälle som begränsar, objektifierar och dömer, avslutar Maria Fälth.

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande

076-527 25 62

Annika Wålinder, Politisk sekreterare

076-527 25 60

Comments are closed.

tai iwin