Framtidens ledare främjas inte av kvotering

EU-kommissionens lagförslag om kvotering främjar inte kvinnors ledarskap i näringslivet, varken i Sverige eller Europa. I en långsiktigt hållbar och jämställd maktstruktur väljer kvinnor själva att kliva in i styrelserummet, säger Maria Fälth, ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Vi välkomnar EU-kommissionens direktiv om transparens i rekryteringsprocesser men förespråkar betydligt kraftfullare åtgärder än kvoteringsinstrumentet för att främja kvinnors ledarskap i svenskt och europeiskt näringsliv.

Få kvinnor vill gå in i en rakt igenom manlig ledningskultur. När graviditet, föräldraansvar och vabbning anses tillväxthämmande säger de flesta nej. Att i ett sådant sammanhang tvinga fram jämställdhet är ohållbart. Vad kvinnor istället behöver är en ledarskapsmiljö som fullt ut bejakar den verklighet som kvinnor lever i.

Den nya tidens ledare är en kvinna och inte sällan har hon barn. Ett chefskap som innefattar ett utmanande livspussel med karriär och familjeliv underlättas genom skräddarsydda stödfunktioner. För att en småbarnsmamma i ledande position ska trivas bör styrelsemöten förläggas med hänsyn till hämtning och lämning på dagis. En tjänstebil hjälper förstås till när chefen behöver ta sig snabbt från styrelserummet till förskolan.

Framtidens ledare har en jämställd partner. För att hon med trygg hand ska kunna manövrera svenskt eller europeiskt näringsliv innebär det fin uppbackning med en partner som tar ett jämställt ansvar i hemmet. Genom att pappor vabbar och tillbringar mycket tid med sina barn föder vi inte bara en välmående generation som växer upp med jämställda förebilder utan också en fantastiskt understödjande struktur som rent av uppmuntrar kvinnor att ta för sig bland ledningsposter.

Kvinnors makt i näringslivet ökar med främjande åtgärder för eget företagande. Ett näringsliv utvecklat på kvinnors villkor är en maktordning att räkna med. Inom vård och omsorg är sextio procent av alla företagare kvinnor och verksamheterna stimuleras av lagen om valfrihetssystem, LOV som uppmuntrar mångfald bland leverantörer. Vi har sagt det förr och vi säger det igen: LOV bör vara obligatorisk i alla kommuner.

Kvinnors ledarskap främjas av jämställdhet på alla plan i ett samhälle. I EU-länder som Irland, Malta och Polen saknar kvinnor rätt till familjeplanering vilket drastiskt utestänger deras deltagande i den ekonomiska och politiska sfären. Konsekvensen blir ett systematiskt utanförskap på arbetsmarknaden och en underordnad positionering i hemmet. Kvinnors mänskliga rättigheter måste säkerställas överallt för att vi ska kunna bana väg för framtidens ledare.

Jämställdhet är synonymt med modernitet. På samma sätt som hållbar utveckling har blivit en självklarhet för många storföretag förhöjer jämställdhet både trovärdighet och kvalitet. Ett jämställdhetscertifierat företag bidrar på samma sätt som ett miljövänligt företag till en hållbar utveckling.

En helt manlig ledning uttrycker stagnation och är en tröttsam och förlegad institution som sjunger på sista versen. Låt oss rycka upp detta uråldriga mönster från rötterna. Kvinnors ledarskap är en förutsättning för utveckling och framsteg, i Sverige såväl som inom EU.

Maria Fälth
Förbundsordförande
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Comments are closed.

tai iwin