”Vi vet redan allt” slutsats från toppkonferens på Norra Latin igår

 

 

 

 

 

 

 

 

Fd jämställdhetsministrarna Bengt Westerberg och Margareta Winberg tillsammans med nuvarande Nyamko Sabuni samt statssekreterare Catharina Håkansson-Boman.

Den stora slutsatsen från gårdagens superkonferens om jämställdhet i arbetslivet, anordnad på regeringsuppdrag av Ja-delegationen, var att vi redan vet allt och att det är genomförandet som brister. Anna Wahl, professor på KTH sade: ”Man blir ledsen över trögheten i näringslivet, situationen är inget mysterium utan det som saknas är vilja”. Anita Göransson, genusprofessor talade om subtila men systematiska skillnader i makt och hur män på mellanmaktnivåer, till exempel i kommunerna ”får vara ifred med sina särartsidéer”. På synliga maktnivåer, i politiken, är jämställdheten framgångsrik men i dagspressen råder en ”massiv mansdominans” som Göransson ansåg synnerligen allvarlig.

Anna Ekström, som utredde skillnader i förskolan sa att ”jämställdhet i hemmet är större än i förskolan” medan Pia Sandvik, numera VD för Länsförsäkringar Jämtland och tidigare utredare för jämställdhet i högskolan, såg att den forskning som görs på högskolenivå inte används för att främja högskolan som utbildare och arbetsplats.

På twitterplattformen #Jadelegationen retweetades vår tweet ”Winberg coachar Sabuni: prata upp frågan” av Vårdförbundet och vi höll en i allmänhet god twitterställning i jämförelse med supertwittrare som Vårdförbundet, Vision och delegationens sekreterare Emilia Liljefrost.

Ex-ministrarna Bengt Westerberg och Margareta Winberg var rörande överens med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni: vi måste prata upp frågan, jämställdhet i hemmet är avgörande, liksom den allmänna opinionen. Peter Bodin, VD på revisionsbyrån Grant Thornton, framhöll kvinnors utmärkta ledarskap medan PM Nilsson från Mansutredningen inte trodde att någon ny kunskap skulle frambringas.

Vi vet allt, ingen ny kunskap behövs, låt oss införa utredningsstopp, det är genomförandet som brister. Även detta är något vi redan vet. Gårdagens jämställdhetskonferens samlade aktörer och upprätthöll jämställdhetsopinionen vilket är viktigt.

Vi uppmanar också vårt parti Kristdemokraterna att anta våra jämställdhetsförslag som ligger färdiga och väntar på att bli genomförda, till exempel när det gäller en ökning av antalet reserverade pappamånader från sextio till nittio dagar.

och vinnaren heter… Konstfack!

– Fler kvinnor än män är chefer, professorer och lektorer hos oss. Vi har haft flera professors- och lektorsrekryteringar det senaste året och majoriteten av de sökande har varit kvinnor. I bedömningen har fler kvinnor än män hamnat i första rummet och blivit erbjuden anställningen, säger personalhandläggare Jan Lindstein på Konstfack i en kaffepaus.

Jämställdheten är på väg och den kan komma från ett oväntat håll: den fria konsten som av tradition föder nytänkande och pionjärer. Bravo Konstfack!

Comments are closed.

tai iwin