Kvinnoförbundet på EPP möte i Bryssel

Andra vice ordförande Therese Viding-Jaramillo rapporterar:

 – Vid möten med kvinnor från andra EU-länder står det klart att vi har kommit långt med jämställdhetsarbetet i Sverige, men att väldigt mycket återstår att göra på EU nivå. Att samlas och diskutera svårigheter, dela med sig av goda exempel och lära sig om vår närmaste omvärld är den främsta vinsten med vårt samarbete i EPP-Women. Det säger Therese Viding Jaramillo som representerade KDK på årsmöte och Colloque med EPP Women i Bryssel.

EPP är den partigrupp i EU parlamentet där Kristdemokraterna och Moderaterna ingår. Det är den största partigruppen i parlamentet och EPP-Women är en samling av kvinnoorganisationer från alla medlemspartier. Varje år i mars samlas ett sextiotal kvinnor för att diskutera aktuella ämnen och dela med sig av erfarenheter från sina hemländer.

På årets möte som ägde rum i Bryssel den 17-18 mars var ämnet Sociala media och Demokrati. Dr. Angelica Niebler var inbjuden för att tala om arbetet i parlamentet kring IT-frågor ”Internet today and tomorrow”. Therese Viding-Jaramillo ställde frågan till Dr. Niebler om hur man på EU nivå arbetar med näthat, sexuell exploatering och mobbing som förekommer på sociala medier, och som främst drabbar flickor och kvinnor. Svaret var att det är svårt att lagstifta om detta, men att den främsta lösningen för att komma tillrätta med detta är utbildning och värdegrundsarbete, att föräldrar är delaktiga i barnens internetanvändande och att lärare får ökad kunskap om faror och möjligheter med Internet i en ännu högre utsträckning än idag.

Vidare informerades vi om EU:s satsning på att få in fler kvinnor i IT-branschen. Du kan läsa mer om detta här  eller på Facebook ”Every girl digital”.

Nästa möte med EPP-Women äger rum i Rom i juli, då ämnet för Summer academy är ”Women and entrepeneurship”.

För mer information, kontakta

Therese Viding-Jaramillo

Andre vice ordförande KDK

Therese.jaramillo@kristdemokraterna.se

070-3456674

Comments are closed.

tai iwin