Maria Fälth kommenterar resultatet från FN:s kvinnokommission i New York

Pressmeddelande

2013-03-18

–  Idag känner jag mig väldigt stolt över att vara en del av vår internationella kvinnorörelse som framgångsrikt bidragit till att världens regeringar enats i världens mest svårförhandlade fråga: mäns våld mot kvinnor och flickebarn. Det är en seger som känns i hjärtat, säger Maria Fälth, förbundsordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

–  Vi välkomnar att FN uppmuntrar ”stöd till kvinnojourer” samt helt släppt kontroversiella formuleringar som implicerar att prostitution skulle vara ett ”arbete”. Detta går ju emot svensk lagstiftning som vi vet kriminaliserar sexköparen. Detta får sägas vara ett steg i rätt riktning, även om prostitution inte omnämns som en form av mäns våld mot kvinnor i kommissionens slutdokument.

– Från Sverige åkte landets främsta experter tillsammans med jämställdhetsministern för en särskild kraftsamling med anledning av förra årets misslyckande. Sveriges anseende i dessa frågor är högt och vår kompetens världsberömd. Jag är övertygad om att vi spelat en stor roll i att årets kvinnokommission enats kring ett gott resultat.

– Vad gäller svensk medierapportering har den varit undermålig. Metro, Feministiskt Perspektiv och brittiska the Guardian har rapporterat, i övrigt har det varit tyst. Riktigt dåligt av svensk media att ignorera kvinnors mänskliga rättigheter, avslutar Maria Fälth.

För mer information:

Maria Fälth, Förbundsordförande, 076-527 25 62

Annika Wålinder, Politisk sekreterare, 076 527 25 60

Läs vår sammanställning av rapportering från årets kvinnokommission i New York:

  • Feministiskt Perspektiv rapporterar här.
  • Metro rapporterar här.
  • The Guardian rapporterar här.
  • Sveriges Kvinnolobby rapporterade på sin hemsida, läs här.
  • ROKS bloggade från New York, läs här

Comments are closed.

tai iwin