Årskonferens 21-23 april i Helsingborg

helsingborg

Kallelse/ Inbjudan till ÅRSKONFERENS.

Välkommen! Nu är det dags för årskonferens. Den här gången ses vi i den södra delen av vårt avlånga land. Vi har bokat in oss på Sundsgården strax utanför Helsingborg. Vi kommer att möta våren i Skåne. Det lovar gott för en intressant årskonferens.

Datum: 21-23 april
Plats: Sundsgården, Örbyvägen 10 · 255 92 Helsingborg,
Tfn nummer 042-19 38 00, info@sundsgarden.se

Kostad: KDK riksorganisation står för konferensavgift, lunch på lördag och söndag samt festen på lördagen. Förbundet står även för kulturaktiviteten, det blir besök på det anrika Dunkers i Helsingborg.

Du (ev. länsavdelningen) betalar resa och hotell. Ta kontakt med din ordförande för att höra hur ni gör i ditt län. Rikskansliet bokar inte hotell och resa.  Vi har reserverat platser på Sundsgården. Boka gärna så snabbt som möjligt.

Hotell kostnad: Enkelrum 670kr/natt, Dubbelrum 870kr/natt

Vi arrangerar ett intressant seminarium på fredagen den 21 april klockan 14.00.

För att t a sig till Sundsgården från stationen kan man åka buss. Det billigaste sättet är att köpa ett jojo-kort som betalning på bussarna. Då kostar en enkel biljett 22,50 kr. Vid sms-biljett är priset 25 kr per enkelbiljett. Vi kommer att ha några bilar som kan hämta. Hör av dig till Christina om du vill bli hämtad.

 

Vi planerar att ”tura” med Danmarksbåten på fredags kvällen. Detta betalar du själv.  Båtresan kostar ca 30 kr och vi föreslår att vi ”dubbelturar” dvs. åker två vändor fram och tillbaka, då hinner man äta. Maten kostar ca 300 kr/person. Menyerna kommer i april, då kan du beställa vad du vill ha . Anmälan är bindande.

 

Anmälan till konferensen och för att ”tura” görs till Christina Blom Andersson senast den 10 april. Se anmälningsblanketten.

Har du ytterligare frågor?

Ring gärna Christina på tfn 08-723 25 61 eller

mejla: christina@kristdemokraterna.se

Handlingar skickas till dig när du har anmält dig.

Väl mött i Skåne!

hälsar

Förbundsstyrelsen

 

 

 

  Christina Blom Andersson, 08-723 25 61, christina@kristdemokraterna.se

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium                            fredagen den 21 april

Program

                                                   

14.00            Välkommen samt inledning                                  Marie-Louise

14.15            presentation om folkhälsa o miljö                        Anders Lundström

15.00            Fika paus

15.30            Integrations pass

Min resa- hur vi arbetar med integration i Norge                  Kadri Yusuf

Yalla trappan

17.00            Slut

 

Kaffe/te serveras under eftermiddagen

 

 

Middag – Danmarksbåten, se separat anmälan.

 

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, förbundsordförande

 

 

 

 

 

Årskonferens

 

Program                                                      lördag den 22 april

 

9.30              Registrering

10.00            Öppningshögtid                                  Marie-Louise Forslund Mustaniemi

11.00            Förhandlingar startar

12.00            Lunch

13.00            Förhandlingarna återupptas

14.30            Kulturaktivitet, Dunkers samt Kaffe

16.30            Förhandlingarna återupptas

17.30            Ajournering

19.00            Årskonferens fest

 

Program                                                      söndag den 23 april

9.00              Förhandlingar återupptas

10.30            tal av partisekreterare Acko Ankarberg Johansson

11.30            Avslutning, 1.v ordförande

12.00            Lunch

13.00            Hemresa

 

 

Förslag

 

Dagordning

 

 

 1. Öppnade

2                    Val av årskonferens funktionärer

a/ Ordförande

b/ vice ordförande

c/ sekreterare

d/ 2 justerare tillika rösträknare

 

 1. Godkännande av kallelse
 2. Fasställande av dagordning
 3. Fasställande av röstlängd
 4. Fasställande av arbetsordning
 5. Antagande av nya stadgar
 6. Valberedningens förslag samt eventuella nomineringar.
 7. Förbundsstyrelsens verksamhets – och förvaltningsberättelse 2016
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 10. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
 11. Val av förbundsordförande, 1v ordf. samt 2 vice ordf.
 12. Val av ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen
 13. Val av ersättare i förbundsstyrelsen
 14. Val av revisor jämte ersättare
 15. Val av valberedning för nästa årskonferens
 16. Val av beredningsgrupp för val av valberedning
 17. Information om verksamhetsplan och budget 2017
 18. Fasställande av medlemsavgift 2018
 19. Motionsbehandling
 20. Avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan Årskonferens 2017

Anmäl dig senast den 10 april kl 24.00

 

Namn______________________________________________

 

Adress________________________________________________

 

E-post________________________________________________

 

Tel nr__________________________________________________

 

 • Ja tack jag vill ha handlingar med e-post
 • Ja tack skicka handlingar med posten
 • Jag deltar på hela konferensen fredag – söndag
 • Jag deltar lördag-söndag
 • Jag vill tura till Danmark på fredagen

 

Ev dieter/allergier_______________________________________

 

Mejla anmälan till Christina@kristdemokraterna.se eller med posten

Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Box 2373, 103 18 Stockholm

 

 

Comments are closed.

tai iwin