Långsiktigt hållbara lösningar

Kristdemokratins förvaltningsprincip är ett enormt kraftfullt verktyg, för att inte säga en naturlag. Genom att förvalta våra mänskliga, ekonomiska och miljömässiga resurser bygger vi långsiktigt hållbara lösningar. Nu har vi gjort slag i saken och låter FN:s perspektiv om hållbar utveckling genomsyra hela vårt program. Trodde ni att detta innebär en jätteförändring? Det innebär att vårt miljöprogram utvidgas för att ha betydelse i alla våra programpunkter men på flera plan är vi redan långsiktigt hållbara.

Vår lösning på livspusslet är unik, i sitt förvaltande av kvinnors och mäns hälsa, liksom barnets växande. Istället för att belasta kvinnor med ytterligare krav nedmonterar vi föreställningen om att karriär kombinerat med barn är förenat med stress.

Åh nej, vi är betydligt mer progressiva än så. Barnets växande är A och O i livspusslet, varför barnet är en central utgångspunkt. Med pappor som vabbar och gör sin del i hemmet avlastas mamma och vi lägger grunden till framtidens föräldraskap som är långsiktigt hållbar.

Dagens lucka

Lucka 11:

Vi vill idag uppmärksamma ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som utkom 1987 under ledning av norska Gro Harlem Brundtland. Rapporten bröt ny mark och introducerade paradigmskiftet i och med lanserandet av begreppet hållbar utveckling vars tre dimensioner – social, ekonomisk och miljömässig balans – är avgörande.

Vi ligger steget före, fantastiskt nog.

Comments are closed.

tai iwin